'Ονομα: 

Μόδεστος

Πατρώνυμο: 

Αδαμάντιος

Επώνυμο: 

Τσολακόπουλος

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών