'Ονομα: 

Κωνσταντίνα

Πατρώνυμο: 

Ευάγγελος

Επώνυμο: 

Μπουμπάρα

Ιδιότητα: 

Επίκουρη Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας