'Ονομα: 

Κωνσταντίνος

Πατρώνυμο: 

Σωκράτης

Επώνυμο: 

Κορδάς

Ιδιότητα: 

Επίκουρος Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Φυσικής