'Ονομα: 

Νικόλαος

Πατρώνυμο: 

Παρασκευάς

Επώνυμο: 

Πιτσιάνης

Ιδιότητα: 

Επίκουρος Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών