'Ονομα: 

Γρηγόριος

Πατρώνυμο: 

Νικόλαος

Επώνυμο: 

Τσόκας

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Γεωλογίας