'Ονομα: 

Ελένη

Πατρώνυμο: 

Δημοσθένης

Επώνυμο: 

Κωτσιομύτη

Ιδιότητα: 

Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Οδοντιατρικής