'Ονομα: 

Λευκοθέα

Πατρώνυμο: 

Γρηγόριος

Επώνυμο: 

Βίγλη-Παπαδάκη

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Φυσικής