'Ονομα: 

Κυριακή

Πατρώνυμο: 

Εμμανουήλ

Επώνυμο: 

Ματσούκα

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Γραμματείας Γεν. Δ/νσης Τεχνικών Υπηρ. κ Μηχανοργάνωσης