'Ονομα: 

Ιωάννης

Πατρώνυμο: 

Κωνσταντίνος

Επώνυμο: 

Εμμανουήλ

Ιδιότητα: 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Οδοντιατρικής