'Ονομα: 

Αγγελική

Πατρώνυμο: 

Δημήτριος

Επώνυμο: 

Σαλονικίδου

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Διεύθυνση Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων