'Ονομα: 

Χρήστος

Πατρώνυμο: 

Αλέξανδρος

Επώνυμο: 

Παναγιωτίδης

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Φαρμακευτικής