'Ονομα: 

Κωνσταντίνος

Πατρώνυμο: 

Βασίλειος

Επώνυμο: 

Παπαζάχος

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Γεωλογίας