'Ονομα: 

Αλέξανδρος -Αναστάσιος

Πατρώνυμο: 

Δημήτριος

Επώνυμο: 

Γαρύφαλλος

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Ιατρικής