'Ονομα: 

Χρυσή

Πατρώνυμο: 

Πέτρος

Επώνυμο: 

Παπαδάκη

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων