'Ονομα: 

Χριστόφορος

Πατρώνυμο: 

Νικόλαος

Επώνυμο: 

Γραβαλίδης

Ιδιότητα: 

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Φυσικής