'Ονομα: 

Δημοσθένης

Πατρώνυμο: 

Ανδρέας

Επώνυμο: 

Σαρηγιάννης

Ιδιότητα: 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Χημικών Μηχανικών