'Ονομα: 

Χριστίνα

Πατρώνυμο: 

Ιωάννης

Επώνυμο: 

Δεληγιάννη - Δημητράκου

Ιδιότητα: 

Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Νομικής