'Ονομα: 

Χαράλαμπος

Πατρώνυμο: 

Ιωάννης

Επώνυμο: 

Τσορμπατζούδης

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού