'Ονομα: 

Κωνσταντίνος

Πατρώνυμο: 

Κίμωνας

Επώνυμο: 

Αλεξανδρής

Ιδιότητα: 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού