'Ονομα: 

Γεωργία

Πατρώνυμο: 

Βασίλειος

Επώνυμο: 

Καδινοπούλου

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας