'Ονομα: 

Ανδρέας

Πατρώνυμο: 

Αλέξανδρος

Επώνυμο: 

Βέγλης

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας