'Ονομα: 

Ζαχαρίας

Πατρώνυμο: 

Γεώργιος

Επώνυμο: 

Κουκουνάρης

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης