'Ονομα: 

Αθανάσιος

Πατρώνυμο: 

Αστέριος

Επώνυμο: 

Αϊδίνης

Ιδιότητα: 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μονάδα: 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης