'Ονομα: 

Ευγενία-Χριστίνα

Πατρώνυμο: 

Νικόλαος

Επώνυμο: 

Γραμματικοπούλου

Ιδιότητα: 

Επίκουρη Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας