'Ονομα: 

Μελπομένη

Πατρώνυμο: 

Ιωάννης

Επώνυμο: 

Τσιτουρίδου

Ιδιότητα: 

Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης