'Ονομα: 

Ανανίας

Πατρώνυμο: 

Γεώργιος

Επώνυμο: 

Τομπουλίδης

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών