Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ. στη Θέρμη

Στις εγκαταστάσεις της Θέρμης στεγάζονται το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών, καθώς και το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Οι εγκαταστάσεις του Α.Π.Θ. στη Θέρμη εκτείνονται σε έκταση 213.000 m2. 
Για την πρόσβασή σας στην Πανεπιστημιούπολη του Α.Π.Θ. στη Θέρμη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λεωφορειακές γραμμές του πανεπιστημίου (τα συγκεκριμένα δρομολόγια ισχύουν για το εαρινό εξάμηνο, από 20/2/2012 ως 15/6/2012) ή να συμβουλευτείτε το Ευφυές Σύστημα Διαχείρισης Αστικής Κινητικότητας και Ελέγχου Κυκλοφορίας της Θεσσαλονίκης.