Πρόσβαση στη Θεσσαλονίκη

Με λεωφορείο του Κ.Τ.Ε.Λ.

Γραμμές λεωφορείων συνδέουν την Θεσσαλονίκη με τις περισσότερες πόλεις στην Ελλάδα.
Τηλ επικοινωνίας: 2310.595.444

Με τρένο

Ιστοσελίδα: http://www.ose.gr

Με πλοίο

To λιμάνι της Θεσσαλονίκης συνδέεται ακτοπλοϊκά με άλλα λιμάνια της χώρας
Ιστοσελίδα: http://www.thpa.gr

Με αεροπλάνο

Το αεροδρόμιο "Μακεδονία" της Θεσσαλονίκης συνδέεται καθημερινά με πόλεις της Ελλάδας και της Ευρώπης.
Ιστοσελίδα: http://www.hcaa.gr