Νησίδα Η/Υ Γεωπονικής Σχολής

Ώρες Λειτουργίας:
Δευτέρα-Πέμπτη: 8.30-17.00
Παρασκευή: 8.30-15.00

 

Υπεύθυνος/η: 
Θωμάς Μπουρνάρης Επίκουρος Καθηγητής
Διευθυντής
Θωμάς Μπουρνάρης Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Γεωπονίας
Διεύθυνση: 

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσσαλονίκης
Γεωπονική Σχολή, Βιβλιοθήκη, Ισόγειο
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

 

Email: