Νησίδα Η/Υ Γεωπονικής Σχολής

Ώρες Λειτουργίας:

Δευτέρα-Πέμπτη: 8.30-17.00

Παρασκευή: 8.30-15.00

 

Υπεύθυνος/η: 
Θωμάς Μπουρνάρης Επίκουρος Καθηγητής
Διευθυντής
Βασίλειος Μάνος Ομότιμος Καθηγητής
Τμήμα Γεωπονίας
Υπεύθυνος
Θωμάς Μπουρνάρης Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Γεωπονίας
Διεύθυνση: 

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσσαλονίκης

Γεωπονική Σχολή, Βιβλιοθήκη, Ισόγειο

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

 

Email: