Ώρες Λειτουργίας:

Δευτέρα-Πέμπτη: 8.30-17.00

Παρασκευή: 8.30-15.00

 

Διευθυντής
Χρήστος Μπαμπατζιμόπουλος Ομότιμος Καθηγητής
Τμήμα Γεωπονίας

Τ: 

+30 2310 998668

E: 

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσσαλονίκης

Γεωπονική Σχολή, Ισόγειο

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη