Αγροτικής Οικονομίας

Διευθυντής: 
Αναστάσιος Σέμος Ομότιμος Καθηγητής
Γραμματεία: 
Ζωή Χατσέρα
Παρασκευή Καζανά
Τηλέφωνο: 
+30 2310 998823

Ο Τομέας Αγροτικής οικονομίας είναι ένας από τους 7 τομείς της Γεωπονικής Σχολής.