Διευθυντής: 

Αναστάσιος Σέμος Ομότιμος Καθηγητής

Γραμματεία: 

Ζωή Χατσέρα
Παρασκευή Καζανά

Τ: 

+30 2310 998823

F: 

+30 2310 998828

Ο Τομέας Αγροτικής οικονομίας είναι ένας από τους 7 τομείς της Γεωπονικής Σχολής.