Νησίδα Η/Υ Τμήματος Αρχιτεκτόνων

 
Όλοι οι φοιτητές και το προσωπικό του Τμήματος έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν την αίθουσα, προκειμένου να επεξεργαστούν εργασίες, θέματα και ασκήσεις, σχεδιαστικές ή μη, να ετοιμάσουν και να εκτυπώσουν χάρτες, να στείλουν και να παραλάβουν την ηλεκτρονική αλληλογραφία τους, να ψάξουν στο διαδίκτυο για πληροφορίες, βιβλιογραφία και ότι άλλο υλικό χρειάζονται για τις σπουδές τους, όπως επίσης και για να μελετήσουν διδακτικό υλικό που είναι τοποθετημένο σε εξυπηρετητές στο διαδίκτυο. Ακόμη, η αίθουσα χρησιμοποιείται για μαθήματα CAD, για την εκμάθηση προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας και άλλων σχεδιαστικών εργαλείων, καθώς και για την ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών στα πλαίσια συνθετικών μαθημάτων. Επιπρόσθετα, στην αίθουσα γίνονται παρουσιάσεις θεμάτων και εργασιών, που απαιτούν τον εξοπλισμό που υπάρχει εκεί.
Αν οι συνθήκες το επιτρέπουν, μπορεί να επιτραπεί και σε φοιτητές άλλων Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής να χρησιμοποιήσουν τα μηχανήματα της αίθουσας. Η ιδιότητα του φοιτητή αποδεικνύεται με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας.
Η αίθουσα είναι ανοικτή καθημερινά από τις 10:00 π.μ. μέχρι τις 8:00 μ.μ., εκτός των ημερών και ωρών που γίνονται μαθήματα. Ειδικά ωράρια ισχύουν στις περιόδους εξετάσεων. Ανάλογα με τη ζήτηση μπορεί να τεθούν χρονικοί περιορισμοί στη χρήση των μηχανημάτων, προκειμένου να εξυπηρετείται ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός χρηστών.
 

ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
Την ευθύνη για τη λειτουργία της Νησίδας Διδασκαλίας έχουν οι Σταύρος Βεργόπουλος, Δημήτρης Κονταξάκης, Αναστάσιος Τέλλιος και οι υπόλοιποι διδάσκοντες των σχετικών μαθημάτων.

Την ευθύνη για τη λειτουργία της Νέας Νησίδας έχουν οι Β. Ζαφρανάς και Κ. Παυλίδης, οι οποίοι φροντίζουν το λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στους υπολογιστές και ελέγχουν το σωστό χειρισμό των μηχανημάτων. Επιπλέον, υπάρχει πάντα στην αίθουσα των υπολογιστών επιτηρητής (φοιτητής /-τρια του Τμήματος ή των Τ.Ε.Ι. που κάνουν πρακτική άσκηση) ο οποίος βοηθά τους χρήστες στην εκτύπωση αρ-χείων (κείμενο, εικόνες, σχέδια, ιστοσελίδες κλπ), ψηφιοποίηση εικόνων ή αντιγραφή αρχείων σε CD και φροντίζει για την εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας της Νησίδας.
 
ΠΩΣ ΙΔΡΥΘΗΚΑΝ, ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΝΗΣΙΔΕΣ
Η Νησίδα Διδασκαλίας ιδρύθηκε στη διάρκεια εφαρμογής του προπτυχιακού προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ 1997¬2000, του οποίου επιστημονικώς υπεύθυνη ήταν η καθηγήτρια κ. Ξ. Σκαρπιά - Χόιπελ. Με τους οικονομικούς πό¬ρους του αποκτήθηκε ο εξοπλισμός. Είχε όμως και συνεχίζει να έχει την αμέριστη υποστήριξη (ηθική και υλική) της προηγούμενης και της τωρινής Διοίκησης του Τμήματος. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος, την ευθύνη για τη λειτουργία της αρχικής Νησίδας είχαν τα μέλη του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Γ. Συνεφάκης και Λ. Τσουλουβής. με τη συνδρομή όλων όσων εμπλέκονται στη λειτουργία της.

Η Νέα Νησίδα λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2004 με εξοπλισμό από πιστώσεις του Τμήματος και συμπληρωματικά από κονδύλια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 2003-2006, του οποίου επιστημονικώς υπεύθυνη είναι η καθηγήτρια κ. Ζ. Καραμάνου-Ροδολάκη.

Η ίδρυση της Νέας Νησίδας και ο διαχωρισμός της από τη Νησίδα Διδασκαλίας κρίθηκε απαραίτητη, εξαιτίας μεγάλης ζήτησης εκ μέρους των φοιτητών για διεκπεραίωση των θεμάτων τους με χρήση νέας τεχνολογίας και για αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο.
 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΝΗΣΙΔΑ
Κάθε υποψήφιος χρήστης πρέπει να απευθυνθεί στους Β. Ζαφρανά και Κ. Παυλίδη, προκειμένου να αποκτήσει λογαριασμό στον εξυπηρέτη του Τμήματος. Στη συνέχεια πρέπει να προμηθευτεί τον κανονισμό λειτουργίας της Νησίδας, να τον διαβάσει προσεκτικά και, εφόσον συμφωνεί να τον τηρεί, είναι καθ' όλα έτοιμος να χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό της Νησίδας. 
Καλό θα ήταν επίσης, αν δεν το έχει ήδη κάνει, να αποκτήσει λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Κεντρικός φορέας του Α.Π.Θ. που παρέχει τέτοιες υπηρεσίες είναι το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου (ή Network Operation Center -NOC). Αυτό βρίσκεται στον πρώτο όροφο του κτιρίου του Τμήματος Βιολογίας (περίπου στο βορειοανατολικό άκρο της πανεπιστημιούπολης) και η ιστοσελίδα του παρέχει χρήσιμες πληροφορίες (π.χ. για τη σύνδεση με μόντεμ, από το σπίτι) και προγράμματα.

Υπάρχει όμως και η αντίστοιχη υπηρεσία της Πολυτεχνικής Σχολής, στο ισόγειο του κτιρίου των μηχανολόγων, στο βάθος του κεντρικού διαδρόμου.

Υπεύθυνος/η: 
Κωνσταντίνος Παυλίδης Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό
Διεύθυνση: 

Βρίσκεται στον 1ο όροφο της πτέριγας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων. 

Τηλέφωνο: 
+30 2310 995446
Email: