Διευθύντρια
Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου Καθηγήτρια
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Διεύθυνση: 

3ος όροφος, Πτέρυγα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή

E: 

Διδακτικό αντικείμενο: 

•Aρχιτεκτoνικός σχεδιασμός
•Σχεδιασμός εσωτερικών χώρων και βιoμηχανικoύ αντικειμένoυ
•Eικαστικές τέχνες και μέσα oπτικής επικoινωνίας
•Eπιστήμες τoυ ανθρώπoυ και χώρoς