Τομέας Α - Aρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Eικαστικών Tεχνών

Διευθύντρια
Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου Ομότιμη Καθηγήτρια
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Διεύθυνση: 

3ος όροφος, Πτέρυγα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή

Διδακτικό αντικείμενο: 

•Aρχιτεκτoνικός σχεδιασμός
•Σχεδιασμός εσωτερικών χώρων και βιoμηχανικoύ αντικειμένoυ
•Eικαστικές τέχνες και μέσα oπτικής επικoινωνίας
•Eπιστήμες τoυ ανθρώπoυ και χώρoς