Τομέας Β - Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού

Διευθυντής
Νικόλαος Καλογήρου Ομότιμος Καθηγητής
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Διεύθυνση: 

8ος όροφος, Κτίριο Εδρών, Πολυτεχνική Σχολή 

Τηλέφωνο: 
+30 2310 995564
+30 2310 995888
Φαξ: 
+30 2310 995575
Διδακτικό αντικείμενο: 

•Aρχιτεκτoνικός σχεδιασμός
•Aρχιτεκτoνικός σχεδιασμός πoλεoδoμικών συνόλων
•Aρχιτεκτoνική τoπίoυ
•Eπιστήμες τoυ ανθρώπoυ και χώρoς