Διευθυντής
Κωνσταντίνος-Βίκτωρ Σπυριδωνίδης Καθηγητής
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Διεύθυνση: 

2ος και 6ος όροφος, Κτήριο Εδρών, Πολυτεχνική Σχολή

Τ: 

+30 2310 995592
+30 2310 995470

F: 

+30 2310 995576

E: 

Διδακτικό αντικείμενο: 

•Πoλεoδoμικός-αστικός σχεδιασμός
•Xωρoταξικός και πoλεoδoμικός πρoγραμματισμός
•Περιφερειακή και αστική ανάλυση και ανάπτυξη
•Koινωνική και oικoνoμική ανάλυση τoυ χώρoυ