Τομέας Δ - Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, Ιστορίας Τέχνης, Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Αναστήλωσης

Διευθύντρια
Μαλαματένια Σκαλτσά Ομότιμη Καθηγήτρια
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Διεύθυνση: 

Βρίσκεται στον 7ο όροφος, στο Κτίριο Εδρών, στην Πολυτεχνική Σχολή 

Τηλέφωνο: 
+30 2310 995543
+30 2310 995489
Φαξ: 
+30 2310 995552
Διδακτικό αντικείμενο: 

•Iστoρία αρχιτεκτoνικής και τέχνης
•Πρoστασία, συντήρηση και αναστήλωση ιστoρικών μνημείων και συνόλων
•Συγκριτική διερεύνηση ιστoρικών μoρφών και ρυθμών