Διευθύντρια
Μαλαματένια Σκαλτσά Ομότιμη Καθηγήτρια
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Διεύθυνση: 

Βρίσκεται στον 7ο όροφος, στο Κτίριο Εδρών, στην Πολυτεχνική Σχολή 

Τ: 

+30 2310 995543
+30 2310 995489

F: 

+30 2310 995552

E: 

Διδακτικό αντικείμενο: 

•Iστoρία αρχιτεκτoνικής και τέχνης
•Πρoστασία, συντήρηση και αναστήλωση ιστoρικών μνημείων και συνόλων
•Συγκριτική διερεύνηση ιστoρικών μoρφών και ρυθμών