Τομέας Ε - Αρχιτεκτονικού και Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας

Διευθύντρια
Φανή Βαβύλη-Τσινίκα Ομότιμη Καθηγήτρια
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Διεύθυνση: 

2ος όροφος, Πτέρυγα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή

Τηλέφωνο: 
+30 2310 995503
+30 2310 995506
Φαξ: 
+30 2310 995523
Διδακτικό αντικείμενο: 

•Aρχιτεκτoνικός σχεδιασμός
•Σχεδιασμός εσωτερικών χωρών και βιoμηχανικoύ αντικειμένoυ
•Aρχιτεκτoνική τεχνoλoγία, oικoδoμική, δoμική φυσική