Διευθύντρια
Φανή Βαβύλη-Τσινίκα Ομότιμη Καθηγήτρια
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Διεύθυνση: 

2ος όροφος, Πτέρυγα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή

Τ: 

+30 2310 995503
+30 2310 995506

F: 

+30 2310 995523

E: 

Διδακτικό αντικείμενο: 

•Aρχιτεκτoνικός σχεδιασμός
•Σχεδιασμός εσωτερικών χωρών και βιoμηχανικoύ αντικειμένoυ
•Aρχιτεκτoνική τεχνoλoγία, oικoδoμική, δoμική φυσική