Ημερολόγιο δράσεων για το Επετειακό Έτος Αριστοτέλη

Το 2016 έχει ανακηρυχτεί από την UNESCO ως «Επετειακό Έτος Αριστοτέλη», καθώς συμπληρώνονται 2400 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου Μακεδόνα φιλοσόφου, του οποίου το όνομα φέρει το πανεπιστήμιό μας. Η πρόταση υποβλήθηκε από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, με τη συνυπογραφή του Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το ΑΠΘ, το οποίο το 2016 συμπληρώνει 90 χρόνια από την ίδρυσή του, προγραμματίζει σειρά εκδηλώσεων, επιστημονικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, για το «Επετειακό Έτος Αριστοτέλη», με κορυφαίο γεγονός το «Παγκόσμιο Συνέδριο Αριστοτέλης 2400 χρόνια». Η οικουμενικότητα και η διεπιστημονικότητα που χαρακτηρίζουν το έργο του Αριστοτέλη, καθώς επίσης και το πλήθος των επιστημονικών πεδίων που αφορά, έχουν ωθήσει το ΑΠΘ να πάρει την πρωτοβουλία για την καταγραφή όλων των εκδηλώσεων που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του «Επετειακού Έτους Αριστοτέλη» και για την τήρηση ενός «ημερολογίου», το οποίο στοχεύει στην προβολή σε εθνικό και διεθνές επίπεδο όλων των σχετικών δραστηριοτήτων. 

Για το σκοπό αυτό, το ΑΠΘ ενημέρωσε τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τους επιστημονικούς, πολιτιστικούς και άλλους φορείς και συλλόγους της ημεδαπής και της αλλοδαπής, απευθύνοντάς τους πρόσκληση για διοργάνωση σχετικών εκδηλώσεων, οι οποίες θα προβάλλονται από το ημερολόγιο για το «Επετειακό Έτος Αριστοτέλη».

Σας καλούμε να περιηγηθείτε στο ημερολόγιο, το οποίο λειτουργεί στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα και θα ενημερώνεται κατά τη διάρκεια του έτους. Ανακοινώσεις εκδηλώσεων ή δράσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του «Επετειακού Έτους Αριστοτέλη» μπορούν να αποστέλλονται για ανάρτηση στο ημερολόγιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων pr@auth.gr(αν το ενημερωτικό υλικό είναι στα Ελληνικά, παρακαλούμε να συνοδεύεται από έναν τίτλο και σύντομη περιγραφή στην Αγγλική γλώσσα).