Επικοινωνία

Λογότυπο

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το «ΑΠΘ στην πόλη» μπορείτε να απευθυνθείτε στα:

  • Γραφείο «ΑΠΘ στην πόλη»
    Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος
  • Τηλέφωνο: 2310995253
  • Ε-mail:  city@auth.gr