Η Νησίδα Η/Υ του τμήματος Βιολογίας λειτουργεί σε  τρεις αίθουσες , οι οποίες βρίσκονται στον 5ο όροφο του κτιρίου Βιολογίας ( αίθουσα Η/Υ1, αίθουσα Η/Υ2 και αίθουσα Π.Μ.Σ.). Υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης των φοιτητών στις αίθουσες Η/Υ1 και Η/Υ2 από τις 08:00 έως τις 20:00, όταν οι αίθουσες δεν χρησιμοποιούνται για διδασκαλία.

Υπεύθυνος/η: 

Θωμάς Λαναράς Καθηγητής
Υπεύθυνος
Δημήτριος Σαββαρίκας

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Βιολογίας, 5ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τ: 

+30 2310 998278

F: 

+30 2310 998252