Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας

Διευθυντής
Δημήτριος Κοντογιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Βιολογίας
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Βιολογίας
Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 998779
+30 2310 998378
Φαξ: 
+30 2310 998298
Διδακτικό αντικείμενο: 

Ο Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας στεγάζεται στον 7ο και 8ο όροφο του κτιρίου και απασχολεί 16 μέλη Δ.Ε.Π. O Τομέας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Βιολογίας, της Γενετικής, της Μικροβιολογίας, της Ανθρωπολογίας και της Εξέλιξης και Ανάπτυξης των Οργανισμών. Αναλυτικότερα, τα εργαστήρια του Τομέα εξυπηρετούν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα εξής γνωστικά αντικείμενα: 

 • Χαρακτηρισμός και Γενετική ζωϊκών πληθυσμών
 • Μικροβιολογία (εκτός Ιατρικής Μικροβιολογίας)
 • Ανοσοβιολογία – Μοριακή Βιολογία
 • Δομή και λειτουργία ζωϊκών κυττάρων
 • Μοριακή Βιολογία – Κυτταρογενετική ζωϊκών οργανισμών
 • Βιολογία κυττάρου: Δομή και λειτουργία ζωϊκών κυττάρων, σχέσεις κυτταρικών οργανιδίων
 • Μελέτη της δομής και λειτουργίας μικροοργανισμών (βακτήρια, ιοί)
 • Γενετική ανθρώπου
 • Γενετική, Κυτταρογενετική ζωϊκών οργανισμών
 • Μοριακή Βιολογία - Βιοχημεία - Βιοτεχνολογία
 • Μικροβιολογία (εκτός Ιατρικής Μικροβιολογίας)
 • Γενετική
 • Βιοχημεία  με έμφαση στην Παθοβιολογία ζωϊκών οργανισμών
 • Βιολογία ανάπτυξης φυτικών οργανισμών
 • Βιολογία ανάπτυξης - Βιοχημεία

 
 
 

Ερευνητικό αντικείμενο: 

Τα ερευνητικά αντικείμενα των μελών του Τομέα Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας αναφέρονται εν συντομία παρακάτω:

 • Εξελικτική βιολογία – ανάλυση γονιδιωμάτων
 • Γενετική πληθυσμών – εφαρμογές στις υδατοκαλλιέργειες και στη διαχείριση ζωϊκών οργανισμών                                                      
 • Κυτταρογενετική 
 • Μελέτη κληρονομικών ασθενειών – ανάλυση υπεύθυνων γονιδίων
 • Μοριακοί μηχανισμοί ογκογένεσης
 • Μηχανισμοί ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης
 • Κυτταρική Βιολογία - εκκριτική διαδικασία - κυτταρικοί βιομάρτυρες για την αποτίμηση της δράσης ρύπων 
 • Ανοσοβιολογία 
 • Ερπητο-ιοί του ανθρώπου 
 • Βακτηριακές τοξίνες με εντομοκτόνο δράση
 • Μηχανισμοί δράσης των αιθερίων ελαίων αρωματικών  φυτών