Τομέας Ζωολογίας

Διευθύντρια
Αλεξάνδρα Στάικου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Βιολογίας
Γραμματέας
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Βιολογίας
Τομέας Ζωολογίας
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη 

Τηλέφωνο: 
+30 2310 998322
Φαξ: 
+30 2310 998269

Ο Τομέας Ζωολογίας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της μορφολογίας, της φυσιολογίας και της βιολογίας ζωικών κυττάρων και οργανισμών και της συστηματικής και διανομής ζώων.

 

Διδακτικό αντικείμενο: 

Ο Τομέας Ζωολογίας περιλαμβάνει τρία εργαστήρια, τα οποία, που εξυπηρετούν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα εξής γνωστικά αντικείμενα:

  • Γενική και συγκριτική μορφολογία των Ζώων, Γενική και συγκριτική φυσιολογία αυτών, Συστηματική Ζωολογία, Ζωογεωγραφία 
  • Μελέτη των διαφόρων φυσιολογικών λειτουργιών των ζωϊκών οργανισμών
  • Μορφολογία, Ανατομία, Φυσιολογία, Ταξινόμηση, Δυναμική, Οικολογία των Ιχθύων