Τομέας Οικολογίας

Διευθύντρια
Ευφημία Παπαθεοδώρου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Βιολογίας
Γραμματέας
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Βιολογίας
Τομέας Οικολογίας, ΠΤΘ. 119
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 998997
Φαξ: 
+30 2310 998379
Διδακτικό αντικείμενο: 

Στο διδακτικό αντικείμενο του Τομέα περιλαμβάνονται μαθήματα σχετικά με τη δομή, τη δυναμική και τη διαχείριση των χερσαίων οικοσυστημάτων. 

Ερευνητικό αντικείμενο: 

Τα πρόσφατα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του Τομέα Οικολογίας είναι τα ακόλουθα: 

 • θεωρητική οικολογία, δυναμική πληθυσμών,
 • οικολογικά μοντέλα,
 • διατήρηση και προστασία βιοποικιλότητας,
 • διαχείριση προστατευόμενων περιοχών,
 • οικολογία τοπίου,
 • οικολογία αναπαραγωγής,
 • αστική οικολογία, 
 • ακουστική οικολογία,
 • αεροβιολογία,
 • χημική οικολογία,
 • εδαφική βιολογία-οικολογία,
 • μικροβιολογία εδάφους,
 • νηματολογία,
 • μελέτη διεργασιών διαταραχής και υποβάθμισης εδαφών (συμβατική και βιολογική γεωργία, βόσκηση, ερημοποίηση κλπ.),
 • αποκατάσταση εδαφών,
 • περιβαλλοντική εκπαίδευση-ενημέρωση-ευαισθητοποίηση,
 • ιστορία-μεθοδολογία και διδακτική της οικολογίας.