Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Βιολογίας βρίσκεται στο ισόγειο του νέου κτιρίου της Σχολής Θετικών Επιστημών (κτίριο Βιολογίας). Η βιβλιοθήκη διαθέτει μια πλούσια συλλογή από βιβλία (~ 9000 τίτλοι), έντυπα περιοδικά (~400 τίτλοι σε ~12000 τόμους), αρχείο προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών (~700 τίτλοι), αρχείο μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών (~150 τίτλοι και αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (~250 τίτλοι). Επίσης, στο δέκα ηλεκτρονικοί υπολογιστές δίνουν πρόσβαση σε συστήματα ηλεκτρονικής αναζήτησης βιβλιογραφίας και άλλες υπηρεσίες μέσω της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ.

Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική και ακολουθεί το νέο ενιαίο κανονισμό λειτουργίας του συστήματος βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ., ενώ καθημερινά λειτουργεί και ως αναγνωστήριο από τις 08:30 έως τις 16:00. Στη βιβλιοθήκη του Τμήματος Βιολογίας παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες σάρωσης εγγράφων και αποστολής τηλεομοιοτύπων (fax). Τέλος, παρέχονται υπηρεσίες φωτοτύπησης και εκτύπωσης εγγράφων σε καθορισμένες τιμές.

Διευθυντής/Διευθύντρια: 

Ελένη Βουλτσιάδου Καθηγήτρια

Διοικητικό προσωπικό: 

Ζωή Βενέτη

Τ: 

+30 2310 998388

F: 

+30 2310 998388

E: 

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Βιολογίας, Ισόγειο

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη