Επιλογή προβολής: Ημέρα Εβδομάδα Μήνας Έτος
Νοέμβριος 2018

Πέμπτη, 01 Νοέμβριος 2018

1η ανακοίνωση 15ου Πανελλήνιου Συνέδρίου Αγροτικής Οικονομίας «Επαναπροσδιορίζοντας την ανάπτυξη της υπαίθρου στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή», Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΑΠΘ (3ης Σεπτεμβρίου - Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη)

Δευτέρα, 05 Νοέμβριος 2018

Πέμπτη, 08 Νοέμβριος 2018

Τετάρτη, 28 Νοέμβριος 2018