Υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης εξοπλισμού τηλεφωνικών κέντρων

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) επιθυμεί τη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και αντιμετώπισης προβλημάτων (υλικού και λογισμικού) για τα τηλεφωνικά κέντρα τύπου “AVAYA Communication Manager”, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο