ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Το Τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην προμήθεια  ειδών που αφορούν υλικά προστασίας βιβλίων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο