Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια 5.000 τετραδίων με εκτυπωμένο το λογότυπο του Πανεπιστημίου και 12.000 αυτοκόλλητων ετικετών για την κάλυψη των αναγκών των κατατακτήριων εξετάσεων φοιτητών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Τμήμα Προμηθειών του Αριστοτελείου ΠανεπιστΤΕημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 5.000 τετραδίων με εκτυπωμένο το λογότυπο του Πανεπιστημίου και 12.000 αυτοκόλλητων ετικετών για την κάλυψη των αναγκών των κατατακτήριων εξετάσεων φοιτητών.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των τετραδίων ανέρχεται στο ποσό των 2.500,00 με ΦΠΑ
Ο συνολικός προϋπολογισμός των ετικετών ανέρχεται στο ποσό των 500,00 με ΦΠΑ
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Α.Π.Θ. (ΚΑΕ 1261.Α. για τις ετικέτες και 0891.04 για τα τετράδια)
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους μέχρι και την Τετάρτη 2-12-2020 και ώρα 15:00 με ηλεκτρονική αποστολή στο email: cmaheras@ad.auth.gr
Οι προσφορές θα είναι ξεχωριστές για τετράδια και ετικέτες.
 
 
Μετάβαση στο περιεχόμενο