Τομέας Γενικής και Ανόργανης Χημείας

Διευθυντής
Παρασκευάς Ασλανίδης Καθηγητής
Τμήμα Χημείας
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Χημείας

Τομέας Γενικής και Ανόργανης Χημείας

Κτίριο Παλαιού Χημείου

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

Ο Τομέας Γενικής και Ανόργανης Χημείας (Γ.Α.Χ.) αποτελείται από τα παρακάτω Εργαστήρια:

 • Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας (ίδρυση: 1939).
 • Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Κβαντικής Χημείας (ίδρυση: 1990).
Διδακτικό αντικείμενο: 
 • Ανόργανη Χημεία, Χημεία Ενώσεων Συναρμογής, Βιοανόργανη Χημεία, Οργανομεταλλική Χημεία, Χημεία Υλικών.
 • Γενική Χημεία.
 • Κβαντική Χημεία, Υπολογιστική Χημεία.
 • Ραδιοχημεία.
 • Διδακτική της Χημείας, Εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Ιστορία και Επιστημολογία της Χημείας.
Ερευνητικό αντικείμενο: 
 • Ανόργανη Χημεία [Χημεία Ενώσεων Συναρμογής-Χημεία Στερεάς Κατάστασης Ανόργανων Ενώσεων-Ανόργανα Υλικά-Βιοανόργανη Χημεία-Οργανομεταλλική Χημεία και Κατάλυση-Μηχανισμοί Ανόργανων Αντιδράσεων-Ανόργανα Πολυμερή-Μακρομοριακή Χημεία Ανόργανων Ενώσεων-Νανοχημεία Ανόργανων Ενώσεων-Μελέτη των ιδιοτήτων των Ανόργανων Ενώσεων με μαγνητικές, υπολογιστικές, θερμικές, κινητικές, φωτοχημικές, ηλεκτροχημικές και φασματοσκοπικές (IR, UV-Vis, EPR, NMR, X-ray) τεχνικές].
 • Γενική Χημεία [Αρχές Χημείας(έννοιες, ορισμοί, σύμβολα και συμβολισμοί Χημείας, Δομή ατόμου, Χημικός Δεσμός, Δομή και γεωμετρία μορίων), Οπτική Φασματοσκοπία (ηλεκτρονική Φασματοσκοπία, Φασματοσκοπία υπερύθρου, Φωταύγεια), Χημεία Διεγερμένων Καταστάσεων, Χημική Κρυσταλλογραφία].
 • Εφαρμοσμένη Κβαντική Χημεία (Κβαντική και Υπολογιστική Χημεία και γενικότερα εφαρμογή υπολογιστικών μεθόδων για τη μελέτη της μοριακής και ηλεκτρονικής δομής της χημικής δραστικότητας και των ηλεκτρικών, μαγνητικών οπτικών και βιολογικών ιδιοτήτων των χημικών συστημάτων).
 • Ραδιοχημεία (Διαχωρισμός και δέσμευση ραδιονουκλιδίων από φυσικά και συνθετικά προσροφητικά υλικά-Περιβαλλοντική Ραδιοχημεία-Ραδιοαναλυτική, Χημεία-Εφαρμογή πυρηνικών και ατομικών τεχνικών στο χαρακτηρισμό και μελέτη υλικών-Μελέτη πυρηνικών αντιδράσεων και πυρηνική Φασματοσκοπία).
 • Χημική Εκπαίδευση (Διδακτική της Χημείας, Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες, Επιστημολογία και Ιστορία της Χημείας).