Τομέας Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας

Διευθύντρια
Αναστασία Πανταζάκη Καθηγήτρια
Τμήμα Χημείας
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Χημείας

Τομέας Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας

Κτίριο Παλαιού Χημείου

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 997846
Φαξ: 
+30 2310 997679

Ο Τομέας Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας (Ο.Χ.Β.) αποτελείται από τα παρακάτω Εργαστήρια:

 • Εργαστήριο Οργανικής Χημείας (ίδρυση: 1939).
 • Εργαστήριο Βιοχημείας (ίδρυση: 1976).
Διδακτικό αντικείμενο: 

 

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας:

 • Οργανική Χημεία.
 • Χημεία Οργανικών Ενώσεων.
 • Χημεία Ετεροκυκλικών Ενώσεων.
 • Οργανική Σύνθεση.
 • Συνθετική Οργανική Χημεία.
 • Συνδυαστική Χημεία.
 • Φυσική Οργανική Χημεία.
 • Οργανική Φωτοχημεία.
 • Οργανική Φασματοσκοπία.
 • Οργανική Χημική Ανάλυση.
 • Βιοοργανική Χημεία.
 • Χημική Βιολογία.
 • Χημεία Φυσικών Προϊόντων.
 • Υπερμοριακή Χημεία.
 • Χημεία Οργανικών Υλικών.
 • Πράσινη Χημεία.
 • Υπολογιστική Οργανική Χημεία.

 

Εργαστήριο Βιοχημείας:

 • Βιοχημεία.
 • Έλεγχος Μεταβολισμού.
 • Βιοχημεία Τροφίμων.
 • Χημεία των Πρωτεϊνών.
 • Μοριακή Βιολογία.
 • Βιοχημεία Φυτού.
 • Βιοπληροφορική.
 • Κλινική Χημεία.
 • Βιοτεχνολογία.
 • Ενζυμολογία.

 

Ερευνητικό αντικείμενο: 

 

 

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας:

 • Οργανική σύνθεση και ανάπτυξη συνθετικών οργανικών μεθοδολογιών  και στερεοεκλεκτικών αντιδράσεων για τη σύνθεση πολύπλοκων μοριακών δομών.
 • Απομόνωση, ολική σύνθεση και μελέτη της βιοσύνθεσης φυσικών προϊόντων.
 • Σύνθεση οργανικών ενώσεων με βιολογικό ή/και φαρμακευτικό ενδιαφέρον.
 • Χημική βιολογία με έμφαση στη σύνθεση μικρών μορίων ως τροποποιητών πρωτεϊνών, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη μελέτη βιολογικών διεργασιών ή στην ανακάλυψη νέων θεραπευτικών μέσων.
 • Ασύμμετρη σύνθεση φερομονών, σύνθεση σεσκιτερπενοειδών, αλκαλοειδών και μη φυσικών α-αμινοξέων.
 • Σύνθεση οργανικών ενώσεων με χρήση οργανομεταλλικών αντιδραστηρίων.
 • Μελέτη  αντιδράσεων πολλών συστατικών.
 • Ομογενής και ετερογενής κατάλυση με χρήση πολυ-οξο-μεταλλικών συμπλόκων και νανοσωματιδίων  Αu σταθεροποιημένων σε νέες μεσο-πορώδεις επιφάνειες.
 • Χαρακτηρισμός νέων οργανικών διεργασιών καθώς και μηχανιστικές μελέτες καταλυόμενες από νανοσωματίδια Au.
 • Μελέτη οργανικών αντιδράσεων σε νερό μέσω αντιδράσεων ελευθέρων ριζών καταλυομένων από πολύ-οξο-μεταλλικά σύμπλοκα.
 • Χημεία των σακχάρων και χρήση τους ως πρώτων υλών στη σύνθεση βιομιμητικών μορίων και φυσικών προϊόντων.
 • Σύνθεση και μελέτη τροποποιημένων νουκλεοζιτών.
 • Σύνθεση και μελέτη ενώσεων φερροκενίου και επισήμανση βιολογικών μορίων με φερροκένιο.
 • Χημεία του υπερσθενούς ιωδίου και ανάπτυξη νέων χειρόμορφων ενώσεων του με εφαρμογές στην ασύμμετρη σύνθεση.
 • Χημεία χρωμονικών, ιμιδαζολικών, βενζιμιδαζολικών και ινδολικών δακτυλίων.
 • Χημεία των υδροξυ- και αμινο-κινονών.
 • Διάγνωση οργανικών υλικών σε έργα τέχνης.
 • Ανάπτυξη τηλεκπαιδευτικών συστημάτων.

 

 

Εργαστήριο Βιοχημείας::

 • Ρύθμιση της δράσης μεταβολικών ενζύμων.
 • Μηχανισμοί ρύθμισης της βιοσύνθεσης των πολυαμινών μέσω του αντιενζύμου.
 • Ρύθμιση της δράσης ενζύμων σε γονιδιακό επίπεδο.
 • Μικροβιακές ζυμώσεις, τεχνολογία ενζύμων, μεταβολική μηχανική.
 • Παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας «cell factories»: Ξανθάνη, αλκοόλες, ανασυνδυασμένες πρωτεΐνες (παγοπρωτεΐνη), ανασυνδυασμένα ένζυμα (λυάση της πηκτίνης, αμυλάσες, θερμοάντοχες φωσφατάσες), βιταμίνες Β2, Β12, αμινοξέα (λυσίνη), βιοπολυμερή.
 • Εφαρμογές νέων πολυμερικών υλικών στην καθήλωση ενζύμων με νανοβιοτεχνολογικό ενδιαφέρον.
 • Ρύθμιση του  συστήματος μετάδοσης σήματος δύο συστατικών.
 • Προσδιορισμός της γενετικής ποικιλομορφίας σε διάφορα είδη με τη χρήση μοριακών δεικτών (microsatellite DNA).
 • Τρόπος δράσης και μηχανισμοί επίδρασης συμπλόκων ενώσεων δισθενών μετάλλων με μεγαλομόρια.
 • Μελέτη του μηχανισμού νανοαποτύπωσης αμινοξέων, πεπτιδίων, ορμονών ή ενζύμων σε νανοσωματίδια.
 • Μελέτες ενός μορίου με χρήση τεχνικών βιοχημείας, μοριακής βιολογίας και βιοφυσικής. (Single molecule analysis).
 • Βιο-υλικά: Σε επιφάνειες/ικριώματα καθηλώνονται πρωτεΐνες, πεπτίδια ή domains πρωτεϊνών (βιοτυνιλιωμένα in vivo ή in vitro) τα οποία επάγουν την κυτταρική διαφοροποίηση αρχέγονων κυττάρων σε άλλες κυτταρικές σειρές ( χονδροκύτταρα, οστεοκύτταρα). Η καθήλωση γίνεται με την μέθοδο αλληλεπίδρασης βιοτίνης /στρεπταβιδίνης.
 • Στα πλαίσια της βιολειτουργικότητας επιφανειών/ικριωμάτων καλλιεργούνται ανθρώπινα φυσιολογικά κύτταρα (ενδοθηλιακά  ομφαλίου λώρου, ινοβλάστες) ή καρκινικά κύτταρα και ελέγχεται η τοξικότητα των υλικών με χρήση φυσιολογικών (ινοβλάστες, ενδοθηλιακά) κυττάρων ή κυττάρων διαφόρων καρκινικών σειρών.
 • Μελέτες πρωτεϊνικής σύνθεσης (ριβοσωμικές πρωτεΐνες, αντιβιοτικά).
 • Σχέση δομής λειτουργίας πρωτεϊνών  (human and bacterial).
 • Μελετάται η τοξικότητα αντικαρκινικών φαρμάκων με την χρήση του ΜΤΤ σε διάφορες καρκινικές ή φυσιολογικές σειρές (MTSV-17,MRC-5,L929, BHK21/c-13, HeLa, fibroblasts).
 • Μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις πρωτεϊνών.
 • Φωσφορυλίωση πρωτεϊνών-SR κινάσες πρωτεϊνών- Σηματοδοτικοί μηχανισμοί μεταφοράς μηνύματος.
 • Μελέτη του μηχανισμού δέσμευσης της χρωματίνης στον πυρηνικό φάκελο σε σωματικά και πυρηνικά κύτταρα. Μηχανισμός δημιουργίας ετεροχρωματινικών δομών.
 • Κινάσες πρωτεϊνών- Σηματοδοτικά μονοπάτια μεταφοράς σήματος.
 • SR κινάσες πρωτεϊνών: κλωνοποίηση, βιοχημικές ιδιότητες και μελέτη του βιοχημικού τους ρόλου.
 • Μελέτη των μηχανισμών διαφοροποίησης και απόπτωσης ανθρώπινων ερυθρολευχαιμικών κυττάρων.
 • Παγκρεατικά ένζυμα: Ανάπτυξη μεθόδων προσδιορισμού.
 • Κατεχολαμίνες. Προσδιορισμός με HPLC.  Μοντέλα ερμηνείας αποτελεσμάτων.
 • Αυτοματισμός στην Κλινική Χημεία. Μελέτες ροής εργασίας και παραμέτρων χρόνου διεκπεραίωσης αναλύσεων σε σύγχρονα αναλυτικά συστήματα.
 • Μηχανισμός πήξης του αίματος-μελέτη επίπτωσης των επιμέρους ενζύμων και τροποποιητών ιδίως του VIIa και αντιπηκτικών. Προσδιορισμός θρομβίνης και Xa.
 • Καθαρισμός νουκλεολυτικών ενζύμων. Αλληλεπίδραση ενζύμων - νουλεϊνικών οξέων καθώς και νουκλεϊνικών οξέων - νεοσυντιθέμενων χημικών ενώσεων, φαρμάκων (κυρίως αντικαρκινικών).
 • Μελέτη των δομικών αλλαγών ενζύμων κατά την προσρόφησή τους σε χρωματογραφικά υλικά.
 • Κατασκευή βιοαισθητήρων που βασίζονται σε ένζυμα και νουκλεϊνικά οξέα για αναλυτική χρήση μέτρησης μεταβολιτών ή για μελέτες αλληλεπίδρασης DNA-αντικαρκινικών φαρμάκων.
 •  Καθαρισμός και ρύθμιση ενζύμων φωσφορυλίωσης-αποφωρυλίωσης: (φωσφατάσες, κινάσες).  Φωσφατάσες βιομάρτυρες ασθενειών.
 • Bιοσύνθεση και βιοαποικοδόμηση βιοαποικοδομήσιμων βιοπολυμερών, και μελέτη ενζύμων και μεταβολικών μονοπατιών υπεύθυνων για τη βιοσύνθεσή τους.
 • Βιοσύνθεση βιοαποικοδομήσιμων βιοαπορρυπαντικών, ρύθμηση της παραγωγής τους και κυτταροτοξικότητά τους σε ευκαρυωτικά κύτταρα.
 • Βιοδραστικότητα των αιωρούμενων σωματιδίων της ατμόσφαιρας σε σχέση με το μέγεθος τη μορφολογία και τη χημική τους σύσταση.